Zahájenie výroby zmrzliny - vybavenie

Zahájenie výroby zmrzliny - vybavenie

Čo potrebujeme:

  • Potrebujeme kolaudáciu výrobných priestorov a schválenie výrobne Krajskou hygienickú stanicou (KHS), odbor hygieny výživy. KHS vydáva záväzné stanoviská k projektovým dokumentáciám a kolaudacím potravinárskych objektov. Kontakty na KHS sú na stránkach Ministerstva zdravotníctva: mzcr.cz - pod odkazom "priamo riadené organizácie" a potom "krajské hygienické stanice".
  • Nahlásiť prevádzkáreň Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii najneskôr v deň začatia výroby.
  • Stroje na výrobu a predaj zmrzliny.
  • Pomôcky uľahčujúce výrobu a predaj zmrzliny.
  • Suroviny na výrobu.
  • Kritické body a sanitačné režim na výrobu zmrzliny.
  • Pracovníkov na výrobu a predaj zmrzliny.
  • Pekné, príjemné prostredie pre zákazníkov.
Zmrzlinový den


Doprava za každého počasia

Objednajte do 12:00 a tovar máte hneď na druhý deň.

Zdarma pre objednávky nad 230 € bez DPH

Pozrite sa aké bude počasie